Proiect

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA STRIMINOASA (COMUNA CRETENI , JUDETUL VALCEA)

Sediul principal este in sat Striminoasa , comuna Creteni

Obiectivele ADES Striminoasa

 • promovarea valorilor care țin de egalitatea de şanse a membrilor comunității și sprijinirea combaterii excluziunii sociale a persoanelor din grupuri cu risc crescut de marginalizare socială (șomeri, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, familii cu mulți copii, familii monoparentale, persoane de etnie Roma, personae cu dizabilități etc.)
 • sprijinirea accesului egal la programe și acțiuni de dezvoltare a resurselor umane în perspectiva menţinerii şi (re)integrarii pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate
 • sprijinirea comunităților rurale în vederea creării și dezvoltării unor activități economice care să contribuie la creșterea calității vieții în Comuna Crețeni în particular și din comunitățile rurale în general

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ADES Streminoasa va desfășura următoarele activităti:

 1. Analize și cercetări cu privire la situatia – în diferite momente – nivelului de ocupare (nivelul somajului si situatia persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta) în comuna Crețeni în special și în mediul rural în general – inclusiv previziuni privind tendintele pietei muncii
 2. Studii și cercetări cu privire la identificarea și evaluarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile din comuna Crețeni în special și din mediul rural în general – în vederea integrării/reintegrării acestora pe piața muncii – inclusiv evaluarea nivelului de informare cu privire la piața muncii, oportunitățile de formare, condițiile de muncă la nivel local, național și european ca și evaluarea nevoilor de formare și analiză comparativă a cererii de formare și a ofertei pieței muncii la nivel local și regional
 3. Furnizarea – către categorii sociale vulnerabile – de servicii de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor de locuri de muncă, care să includă – fără a se limita la acestea:
  1. informații privind locurile de muncă vacante si condițiile de ocupare a acestora;
  2. corelarea ofertei cu cererea de pe piața muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;
  3. preselecția candidaților în conformitate cu cerințele locurilor de muncă oferite si în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența si cu interesele acestora;
 4. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesională individuală sau în grup, care să include – fără a se limita la acestea:
  1. informare privind piața muncii si evoluția ocupațiilor;
  2. stabilirea traseului profesional;
  3. evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
  4. dezvoltarea abilității si încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  5. instruire în metode si tehnici de căutare a unui loc de muncă si prezentare la interviuri în vederea ocupării
 5. Furnizarea serviciilor de consultanță si asistență pentru începerea unei activități/independente sau pentru inițierea unei afaceri care să include, fără a se limita la acestea: servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanță
 6. Furnizarea de programe de calificare/recalificare pentru diferite meserii cerute pe piața muncii, programe de inițiere și specializare pentru diferite competențe orizontale cum ar fi: competențe antreprenoriale, competențe TIC, competențe lingvistice – inclusive comunicare într-o limbă străină etc.
 7. Dezvoltarea de parteneriate cu autorități publice locale/regionale/naționale, instituții ăpublice și/sau alte persoane juridice de drept public sau privat în vederea derulării unor proiecte și activități conforme cu misiunea, scopul și obiectivele ADES Streminoasa
 8. Desfășurarea unor activități economice aducătoare de venituri – începând cu amenajarea și gestionarea unui linii atelier de producere a săpunului cosmetic home-made, amplasat în Comuna Crețeni – sat Streminoasa

Toate activitățile economice se vor derula cu respectarea în integritate a următoarele principii ale economiei sociale:

 1. prioritatea acordata individului și obiectivelor sociale;
 2. aplicarea principiului solidaritatii și al responsabilitatii sociale;
 3. convergenta dintre interesele membrilor și interesul general;
 4. exercitarea unui control democratic asupra activitatilor de economie sociala;
 5. asocierea voluntara și deschisa în formele de organizare;
 6. gestiunea autonoma și independenta fata de autoritatile publice;
 7. alocarea unei parti din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila și furnizarea unor servicii de interes pentru membri si/sau de interes general.

Initial ADES STRIMINOASA  va avea 3 salariati ( 1 cosmetician , 1 agent vanzari  , 1 manager intreprindere sociala). Toti cei opt salariati vor urma cursuri de calificare in cadrul proiectului  ACTINT – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate de intreprinderi sociale    ,  ID 144062

Prin proiect , ADES STRIMINOASA  va realiza imbunatatiri la spatial concesionat (gradinita de la Striminoasa) unde va crea un atelier de producere sapun. Imbunatatire constau in : reparatie acoperis si confectionare burlane , reparatie pereti interior si exterior , reparatie pardoseala , zugravire pereti interior si exterior , reparatie instalatie electrica ,inlocuire ferestre si usi cu termopan,  reamenajare grupuri sanitare,  se va monta o instalatie de incalzire cu central pe lemne .   Se vor achizitiona urmatoarele utilaje si mobilier : aragaz , blat lucru , dulapuri depozitare materie prima , dulapuri depozitare produse finite , cantar , boluri de sticla , oale din otel inoxidabil , linguri de lemn , bat din sticla pentru amestecarea sapunului natural , mixer , cutite din otel inoxidabil , termometre din sticla masina de rasnit .

Se va face aprovizionarea cu materii prime : ulei masline extravirgin biom , unt palmier , apa distilata , hidroxid de sodium , unt cocos , uleiuri esentiale , plante aromate , cutii ambalaj personalizate.  Se vor prelucra pe utilajele achizitionate iar produsele  rezultate (diferite tipuri de sapun etc) se vor vinde.

Se va face aprovizionarea cu material consumabile :  consumabile de birou necesare activitatii contabile. Se va face aprovizionarea cu material consumabile necesare in procesul de productie: role servetele hartie , lavete umede , burete pentru spalare , detergent spalare suprafete , detergent spalare ustensile    etc.

S-au prevazut cheltuieli pentru utilitati : apa , energie electrica , telefon , internet , energie termica

S-au prevazut cheltuieli pentru reclama si marcheting : reclama luminoasa , banner , aparitii in publicatii de specialitate , promovare on-line , realizare si intretinere pagina web ,  agende personalizate , pixuri inscriptionate , brelocuri inscriptionate , deodorant auto personalizate , realizare panouri out-door , organizare conferinte de presa la lansare SES si la finalul proiectului

S-au prevazut cheltuieli pentru deplasare in diferite zone ale tarii  pentru derularea activitatilor asociatiei.

 

Continutul acestui material nu prezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.